GPS – MONITORING POJAZDÓW

Untitled Document

Aplikacja GPS - Narzędzie dla Twojej floty!

Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu monitoringu floty pojazdów. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dopasowując się do jego potrzeb. Udoskonalamy nasze usługi i wprowadzamy nowe rozwiązania.

Monitoring floty to również analiza dużych ilości ciągle napływających danych. Dzięki stworzonemu oprogramowaniu, nasi klienci nie muszą godzinami przeglądać masy informacji by znaleźć to, co ich interesuje. Nasz system na bieżąco przesyła raporty z niezbędnymi informacjami o naszych pojazdach.

Jesteśmy przygotowani na podejmowanie nowych wyzwań. Nie stronimy od trudnych aspektów związanych z zarządzaniem flotą samochodową,kolejową.

Podchodzimy do naszych realizacji indywidualnie, dostosowując funkcjonalności naszego systemu do Państwa potrzeb.

Opis modułów programowych

Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową z wyłączeniem Internet Explorer. Każdy użytkownik systemu, po autoryzacji przez stronę WWW (dla jednego użytkownika może być zdefiniowanych kilka kont z różnymi uprawnieniami) może sprawdzić dane jednego lub kilku pojazdów z floty oraz ich aktualną lokalizację.

 

Baza danych

Wszelkie informacje dotyczące lokalizacji pojazdów są rejestrowane w bazie danych systemu. Zarówno bieżąca pozycja, jak i historia tras monitorowanych obiektów wyświetlana jest na wielowarstwowej mapie cyfrowej.

 

kliknij by powiększyć

Moduł wizualizacji na mapach

Lokalizacja monitorowanych obiektów jest prezentowana na mapach cyfrowych wykonanych w technice wektorowej. Możliwe jest zarówno monitorowanie w czasie rzeczywistym, jak i przeglądanie historii wykonanych tras.

Oprócz lokalizacji wizualizowane są następujące elementy:

 • prędkość chwilowa pojazdu,
 • stan stacyjki – włączona/wyłączona,
 • stany pracy urządzeń zamontowanych w pojeździe

Moduł wizualizacji pozwala na dowolną konfigurację zakresu prezentowanych danych (umożliwia monitorowanie zarówno pojedynczych obiektów jak i całej floty jednocześnie).

 

Moduł historii tras

Moduł rejestruje wszystkie informacje o wykonywanych trasach i udostępnia zarówno podgląd na trasę na mapie jak i informacje statystyczne trasy.

Moduł gromadzi i udostępnia następujące informacje:

 • zakres dat, w których trasa miała miejsce,
 • ilość przejechanych kilometrów,
 • prędkość max.,
 • dane opisujące pracę urządzeń zamontowanych w pojazdach.
 • planowanie tras oraz ich pokazanie na mapie

kliknij by powiększyć

 

Moduł raportowania

Moduł udostępnia zestaw raportów obejmujących eksploatację pojazdów, czas pracy kierowcy:

Raporty zarówno w sposób tekstowy jak i graficzny prezentują zgromadzone w systemie dane oraz umożliwiają wykonanie wydruku na drukarce jak też zapis i odczyt do i z pliku.

 

Bezpieczeństwo

Dostęp do systemu wymaga autoryzacji. Hasła użytkowników przechowywane są w bazie w sposób zakodowany (nieodwracalny). System umożliwia dodawanie nowych użytkowników oraz nadawanie im różnych uprawnień. Główny użytkownik może wybrać jakie opcje może widzieć użytkownik o mniejszych uprawnieniach. Na życzenie klienta istnieje możliwość indywidualnego dostosowania aplikacji zależnie od potrzeb.

 

Sprzęt:

Urządzenie AWIA Locator LC stanowi samodzielny odbiornik GPS, umożliwiający określenie położenia obiektu i parametrów jego ruchu oraz dostarczający te informacje do centrum nadzoru. Zakres danych przesyłanych z modułu do centrum nadzoru poprzez sieć GSM jest następujący:

 • Współrzędne geograficzne obiektu
 • Wysokość obiektu nad poziomem morza
 • Prędkość chwilowa obiektu
 • Data i godzina pomiaru
 • Liczba widzianych satelitów
 • Stan odbiornika
 • Jakość sygnału
 • Stan przycisku napadowego
 • Stan stacyjki (włączona/wyłączona)
 • Informacje o braku zasilania modułu
 • Zużycie paliwa
 • Identyfikacja kierowcy
 • Obroty silnika
 • Napięcie akumulatora
 • Nieautoryzowane wtargnięcie do samochodu
 • Ingerencja w instalację pojazdu
 • Diagnostyka elementów pojazdu i silnika

Częstotliwość przesyłania informacji z modułu AWIA Locator LC do Centrum Nadzoru może być parametryzowana w zależności od potrzeb. Dodatkowo można niezależnie od interwału czasowego ustalić dystans, po przebyciu którego wysyłana jest informacja o aktualnej pozycji obiektu.

Informacje o stanie technicznym pojazdu mogą być odczytywane z dodatkowych czujników instalowanych w pojeździe, bądź z wykorzystaniem fabrycznej magistrali CAN pojazdu.

W przypadku braku sygnałów do transmisji danych, system zapisuje wszystkie monitorowane parametry w pamięci urządzenia (pamięć FLASH), a po uzyskaniu dostępu do medium transmisyjnego, przesyła wszystkie gromadzone dane.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • Pasmo transmisji danych GSM 900/DCS 1800/PCS 1900
 • transmisja danych GPRS
 • wysyłanie i odbiór komunikatów tekstowych SMS
 • globalny system pozycjonowania GPS/DGPS
 • dokładność lokalizacji obiektu GPS: 2,5m CEP; 5m SEP
 • DGPS: 2m CEP; 3m SEP
 • interwał czasowy transmisji danych (programowalny) 5 ÷ 32768 s
 • pojemność wewnętrznej pamięci FLASH 2 GB
 • nominalne napięcie zasilania +12 VDC lub +24 VDC
 • dopuszczalny przedział napięcia +8 ÷ +35 VDC
 • max. pobór prądu podczas ładowania baterii wew. 450 mA
 • max. pobór prądu przy wyłączonym ładowaniu baterii 75 mA
 • nominalny średni pobór prądu 50 mA
 • liczba wejść analogowych do pomiaru napięcia 2
 • liczba dodatkowych wejść dwustanowych 4
 • liczba dodatkowych wejść impulsowych 2
 • liczba dodatkowych dwustanowych wyjść typu OC 3
 • interfejsy komunikacyjne RS485, RS485-2, USB device, USB host, CAN x 2,
 • WIFI lub Bluetooth
 • stopień szczelności Ip40
 • temperatura pracy -40 ÷ +85 °C
 • wymiary: szerokość/wysokość/głębokość 114 x 78 x 32 mm
 • waga 180g
 • akumulator podtrzymujący (Li-Ion lub Li-Poly) 3,6 V / 650 ÷ 1800 mAh

Certyfikacja:

 • Świadectwo Homologacji typu WE Ministerstwa Infrastruktury na zgodność z
 • dyrektywą 2004/104/WE
 • Zgodność z wymaganiami normy PN-S-76020:1997 -Pojazdy drogowe. Urządzenie
 • elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań E20 oraz CE
 

Dodatkowe wyposażenie (Opcjonalnie):

AWIA Terminal

Funkcjonalność modułu może być rozszerzona poprzez zakup dodatkowych modułów takich jak: AWIA Terminal czy zestaw głośno mówiący.

AWIA Terminal MTE-15 jest kompleksowym urządzeniem skupiającym funkcje terminala znakowego, czytnika tachografu, urządzenia pomiarowego, sterownika urządzeń peryferyjnych. Urządzenie jest rozszerzeniem funkcjonalności modułu AWIA Locator.

Szeroka funkcjonalność terminala pozwala na adaptowanie go w systemach monitorowania pojazdów, systemach powiadamiania i radiołączności (Centrach Powiadamiania Ratunkowego) oraz w systemach alarmowych. Urządzenie umożliwia wysyłanie statusów, raportów i komunikatów do Centrum Monitorowania oraz odbiór komunikatów, zgłoszeń i zleceń przesyłanych jednostkom mobilnym.

AWIA Terminal posiada interfejs do przyłączenia zewnętrznej drukarki i drukowanie otrzymanych komunikatów. Dodatkowym wyposażeniem terminala jest czytnik zbliżeniowych kart RFID umożliwiający identyfikację kierowcy lub pracowników i ewidencję czasu pracy. Terminal może współpracować z dowolnymi urządzeniami peryferyjnymi wyposażonymi w interfejs szeregowy RS232 lub RS485 (moduł GPS, moduł GSM, radiotelefon, drukarka termiczna).

AWIA Terminal został wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128×64 punkty i alfanumeryczną klawiaturę "qwerty". Terminal posiada kilka wersji oprogramowania dostosowanych do zróżnicowanych wymagań klientów (jednostki transportowe, mundurowe). Istnieje możliwość zamówienia do indywidualnej wersji oprogramowania.

AWIA Terminal AT-G2 jest uniwersalnym, konfigurowalnym urządzeniem spełniającym funkcje terminala lub komputera pokładowego. AWIA Terminal AT-G2 jest następcą AWIA Terminal MTE-15. Urządzenie wyposażone jest m.in. w szereg znormalizowanych złącz komunikacyjnych (RS232, RS485, Bluetooth, CAN, USB, Ethernet), czytelny wyświetlacz graficzny (8 linii po 22 znaki), klawiaturę.  AWIA Terminal typ G2 przeznaczony jest zwłaszcza do zastosowań mobilnych w autobusach komunikacji miejskiej i dalekobieżnej, pojazdach służb ratowniczych oraz pojazdach kolejowych.

AWIA Terminal typ G2 pozawala m.in. na:

 • odczyt wybranych parametrów pojazdu,
 • zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi,
 • identyfikację operatora danego pojazdu,
 • współpracę z modułem lokalizacji i transmisji danych AWIA Locator IIe,
 • współpracę z tablicami świetlnymi montowanymi w pojazdach komunikacji publicznej,
 • współpracę z kasownikami biletów papierowych i elektronicznych,
 • rejestrację czasu pracy operatora pojazdu,
 • dwukierunkową komunikację pomiędzy osobą obsługującą pojazd a dyspozytorem – odbiór i wysyłanie komunikatów przez serwer dyspozytora.
 

Sonda paliwowa:

Ultradźwiękowa sonda pomiaru poziomu paliwa typu UMPP-1a przeznaczona jest do pomiaru ilości oleju napędowego w zbiornikach pojazdów samochodowych. Pomiar poziomu dokonywany jest impulsowo z zastosowaniem ultradźwięków o bardzo dużej częstotliwości.

Sonda paliwowa – nazywana przez instalatorów " sonda perpetum " – nie posiada ruchomych elementów mechanicznych. Urządzenie może być instalowane na zbiornikach dowolnego typu. Znakomicie nadaje się do pomiaru poziomów paliwa dla systemów nadzoru GPS. Informacją wyjściową jest stadaryzowany sygnał analogowy 0_10 V.  Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do zakresu pomiarowego, dla którego została wykonana sonda. Opcjonalnie klient może zamówić sondę z wyjściem 0_5 V,  podany zakres napięć wyjściowych obowiązuje dla sondy zasilanej napięciem 10 – 15 V DC. Sondy wykonywane są dla zakresów pomiarowych: 400*, 600*, 800, 1000, 1200, 1500 [ mm ] .

Widoczna na rysunku rurka wzorcowa – el. nr 5 – zapewnia sondzie dużą dokładność pomiaru niezależną od zmian temperatury, gęstości i ciśnienia. Zastosowane w sondzie elementy z tworzyw sztucznych posiadają wysoką odporność na czynniki chemiczne występujące w oleju napędowym. Sonda paliwowa jest wyposażona w filtr siatkowy w postaci rękawa nakładanego na przetwornik ultradźwiękowy.

Sonda UMPP-1a posiada własny wzorzec długości, takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie bardzo dokładnych pomiarów. Własny wzorzec to 100% kompensacja od zmian temperatury i zmian gęstości ( ciężaru właściwego ). W efekcie sonda podaje wiarygodny pomiar bez względu na zastosowane paliwo: olej napędowy czy też bio paliwo o dowolnej proporcji składników – w odróżnieniu od sond ciśnieniowych, które nie uwzględniają zmieniającej się gęstości paliwa.