PROJEKTY

Untitled Document

Oferujemy projektowanie z zakresu instalacji TV-SAT, PAY-TV, CCTV, CCTV IP, WLAN. Udostępniamy także przykładowe projekty i schematy instalacji.

Część towarów w naszej ofercie w połączeniu z wiedzą zawartą w opisach i schematach na stronie pozwala wykonać lub modernizować domowe instalacje.

 

SCHEMATY

Zamieszczone schematy są wzorami do wykorzystania i do twórczego rozwijania przedstawionych koncepcji. Klikając wybrany schemat myszką można przejść do powiększonego schematu ze szczegółowym omówieniem.

  więcej

PROJEKTY

Wykonanie instalacji dużej sieci RTV/SAT winno być poprzedzone projektem uwzględniającym takie informacje jak poziom sygnału na wejściu sieci, poziomy sygnału na wyjściach elementów aktywnych, tłumienia przewodów oraz elementów pasywnych, takich jak rozgałęźniki, odgałęźniki i gniazda abonenckie. Projektujemy zbiorcze instalacje RTV/SAT w programie SatNet firmy TERRA

  więcej